Bhakti Kutir Upanisád Szamgraha: Tartalomjegyzék kötetről-kötetre

Kedves Olvasóink,

Most vasárnap, az augusztus 22-re eső telihold napján ünnepeljük Hajagríva megjelenésének napját, a védák és a spirituális tudás istenének születésnapját! Ezen a napon indítjuk el az online upanisád könytárat!

Akiknek még új ez a téma, röviden úgy fejteném ki, hogy ez tanári pályafutásom, és a védikus kultúrához kapcsolható életem legjelentősebb projektje! A vállalás maga az, hogy szanszkritról magyarra fordítunk upanisádokat, köztük olyan szövegeket is, amelyek még angolul sem elérhetőek, nemhogy a mi kis alig pár millióan beszélt anyanyelvünkön. Eddig 35 upanisád került lefordításra, amihez rövid magyarázatokat is írtunk, hogy érthetőbb legyen a szöveg. Az online megosztásra esett a választás, mert több ezer oldalnyi szövegről van szó, aminek a kinyomtatása nem biztos, hogy praktikus.

Májusban elkészült egy bemutató kötet, ezt egy kicsit átalakítottuk, de továbbra is 14 darab upanisád szövege és a hozzá kapcsolódó rövid magyarázatok szerepelnek benne. Egy néhányan erre már előfizettek és a visszajelzés jó! Szóval úgy döntöttünk, hogy ehhez hasonló modulokban fogjuk közé tenni az upanisádok, tematikai felosztásban, így a a jóga rajongók hozzá tudnak férni a jóga uapnisádokhoz, a tantra irányában érdeklődők a siva és sakti upanisádokhoz, a remeték meg a szerzetes upnisádokhoz csak, hogy néhány valószínű példán keresztül szemléltessük elképzelésünk relevanciáját!

Szóval íme a készülendő kötetek felosztási tervei! Jelenleg továbbra is az első kötetre lehet előfizetni, tehát 14 upanisádra, továbbra is 4500 forintért, ami 3 hónapra ad olvasási jogot! De most azzal a felajánlással, hogy aki augusztus 22-ig befizet az online könyvtárunkra az további 6 upanisádot is megkap az online fiókjába! Itt megtudod nézni a befizetés módját!

Első kötet: 14 Upanisád

(Az Upanisádok 7 külön kategóriára lettek felosztva. Az első kötetben 2-2 szöveg kerül bemutatásra a kategóriákból.)

Kéna Upanisád

A Kéna Upanisád a Száma része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 2. Mukhja upanisád, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. A szanszkrit kéna kifejezés azt jelenti, hogy „ki?”, így valószínűsíthető, hogy az upanisád későbbi elnevezése onnan ered, hogy az első versben háromszor is elhangzik ez a kérdő szócska. A Kéna Upanisád egy párbeszédet jelenít meg mester és tanítványa között. Négy khandából, fejezetből áll, és a Brahmanról szóló tudás elsajátítása a fő fókuszpontja.

Mundaka Upanisád

A Mundaka Upanisád az Atharva Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban az 5. Mukhja upanisád, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. A Mundaka Upanisád 3 mundakából (részből) áll, amelyekben 2-2 khandába, vagyis fejezetbe lett leírva az upanisádban szereplő 64 vers. India egyik legismertebb nemzeti jelképe egy 4 ázsiai oroszlánt ábrázoló oszlopfő, ami alatt 3 szó van szanszkrit nyelven kiírva: “szatyam éva dzsájaté”, „az igazság mindig győzedelmeskedik”! Ez a 3 szanszkrit szó a Mundaka Upanisádból származik. (3. mundaka, 1. fej. 6. versének az első 3 szava!)

Kaivalja Upanisád

A Kaivalja Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 12. Shaiva upanisád, tehát egyike a 14 Siva upanisádnak. A Kaivalja Upanisád 26 versből áll, a bölcs Asvalájana és Brahmá beszélgetését rögzíti. A Kaivalja Upanisád egy kevésbbé ismert upanisád, de nem jelentéktelen. Főként, ha azt nézzük, hogy Sankara (az upanisádok és a védikus írások egyik legismertebb magyarázója) két alkalommal is idézi a Kaivalja Upanisádot: a Visnu-szahaszra-náma (Visnu 1000 neve) és a Szvétaszvatara Upanisádhoz fűzött magyarázataiban is.

Áruni vagy Árunéja Upanisád

Az Áruni Upanisád a Száma Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 16. Szannjásza upanisád, tehát egyike a 18 szerzetes upanisádnak. Az Áruni Upanisád 5 hosszú versből áll, ami a bölcs Áruni és a teremtés Istenének, Brahmának a beszélgetését rögzíti. A tanítás fókuszpontja a materiális külsőségek feladása, és míg javarészt a szerzetesek szokásaira összpontosít a szöveg, elhangzanak érdekes információk a diákok, a házasok és a visszavonultak számára is.

Amritabindu Upanisád

Az Amritabindu Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 20. Az Amritabindu Upanisád 22 versből áll. Egyike a 20 Jóga upanisádnak, így a meditáció és az önfejlesztés fontos része ennek a szövegnek. Valamint az is egy nagyon jellemző sajátossága ennek az upanisádnak, hogy elképesztő hasonlatokkal szemléltet bizonyos filozófiai tanokat. Mircea Eliade, a neves vallástörténész az Amritabindu Upanisád leírását a Mahabhárata lejegyzésének idejére teszi. Az Amritabindu Upanisád is bekerült abba az 50 upanisádba, amit 1656-ban a mogul Dara Sikoh szultán lefordíttatott perzsára, ott 26.-ként szerepelt a felsorolásban.

Nirálamba Upanisád

A Nirálamba Upanisád a Sukla Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 34. Szamanja upanisád, tehát egyike a 21 általános upanisádnak. Ez az upanisád 40 versből áll. A Nirálamba Upanisád többek között fényt vet 29 alap filozófiai fogalomra, amelyek gyakran szerepelnek az upanisádokban. A 108 főbb upanisád közül az ilyesfajta episztemológiai megközelítés csak két upanisádban olvasható, a másik a Szarvaszára Upanisád, amelyben 23 alapfogalom kerül terítékre. Az upanisádban felsorolásra kerülnek a 4 Véda “mahávákja” mondatai is, vagyis a Védák “nagy mondatai”, de egy érdekes, nem szokványos csavarral.

Szíta Upanisád

A Szíta Upanisád az Atharva Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 45. A Szíta Upanisád egy Shakti upanisád, tehát egyike a 8 Istennő upanisádnak, 37 versből áll. Szíta a Rámajána eposz női főhőse, az Ő elrablása vezet a végső nagy csatához. Ő Srí Ráma örök kedvese, a Legfelsőbb Úr belső energiája. A Szíta Upanisád az upanisádokra jellemző filozófiai tanokon túl bővebben ír az istennői energiák felosztásairól és az istennői energiák különféle megynyilvánulásairól is. Továbbá sok értékes információ hangzik el benne a Védák különböző részeiről is.

Bhiksuka Upanisád

A Bhiksuka Upanisád a Sukla Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 60. Szannjásza upanisád, tehát egyike a 18 szerzetes upanisádnak. A bhiksu szó azt jelenti „szerzetes, aki csak alamizsnából él”. Ebben az upanisádban a négyféle szerzetesi rend és azok szokásai kerülnek terítékre az étkezéstől kezdve a ruházkodáson át, egészen a fogadalmakig, amiket betartanak. Sőt az egyes rendek híresebb képviselői is felsorolásra kerülnek.

Saríraka Upanisád

A Saríraka Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 62. Szamanja upanisád, tehát egyike a 21 általános upanisádnak. A Saríraka Upanisád egy hosszú bevezető mantrából és további rövidebb 8 mantrából áll. A szanszkrit saríra szó testet jelent, a saríraka pedig azt jelenti „megtestesült”. Ennek fényében az upanisád fő mondanivalója arra irányul, hogy a megtestesült spirituális természetű lélek miként működik az anyagi testben. Kezdve a materiális elemektől, az érzékszerveken és az érzékeléseken át, a szöveg eljut a kötőerőkig és a tudatszintek elemzéséig.

Mahávákja Upanisád

A Mahávákja Upanisád az Atharva Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 92. Egyike a 20 Jóga upanisádnak. Mint jóga upanisád, a Mahávákja Upanisád leír egy egyszerű, de egyben rendkívül magasztos légzéstechnikát, valamint értékes információt oszt meg arról, hogy egy spirituális gyakorló miként ismerheti fel a világi és a spirituális minőségek jellemzőit. Sőt szavakba önti a megvilágosodás élményét is.

Hajagríva Upanisád

A Hajagríva Upanisád az Atharva Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 100. Vaisnava upanisád, tehát egyike a 14 Visnu követők upanisádjának. Ez az upanisád 20 versből áll, melyek 2 fejezetben lettek leírva. A védikus tradíciókban Hajagríva a tudás és a bölcsesség istene. Minden tanulmány sikerességéért – legyen az spirituális célzatú, vagy materiális jellegű- az Ő áldásáért szoktak imádkozni. Ennek megfelelően ez az upanisád Hajagrívának felajánlandó mantrákat tartalmaz, különféle hosszúságú és stílusú mantrákat, sőt néhány különleges védikus mantrát is. Valamint felsorolásra kerülnek a Védák Mahavákja versei, a Védák nagy mondásai is.

Kali Szantarana Upanisád

A Kali Szantarana Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 103. Vaisnava upanisád, tehát egyike a 14 Visnu követők upanisádjának. Maga a kali szó konfliktust/félreértést jelent, a szantarana pedig átkelést, továbbjutást. A jelen időnk korszakát is Kali korszaknak hívják, így a Kali Szantarana Upanisád kifejezés azt jelenti, hogy a konfliktusok korszakán való felülemelkedés doktrínája.

Dzsabali Upanisád

A Dzsabali Upanisád a Száma Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 104. Shaiva upanisád, tehát egyike a 14 Siva upanisádnak. A Dzsabali Upanisád 26 versből áll, és két bölcs beszélgetését rögzíti, Dzsabali tanításait Pippaládának. Ebben az upanisádban erősen tetten érhető az a koncepció, hogy az upanisádok jegyzetekként lettek lejegyezve, ugyanis az upanisádban szereplő rítushoz használatos mantrák csak megnevezésre kerülnek, de leírásra nem. Így az Upanisád végén egy függelékben lejegyzésre került az összes mantra, többek között egy olyan fontos mantra is, mint a Pancsa Brahma.

Bahvricsa Upanisád

A Bahvricsa Upanisád a Rig Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 107. Shakti upanisád, tehát egyike a 8 Istennő upanisádnak. A Bahvricsa Upanisád 9 versből áll. Emellett ez az upanisád olyan információáradattal bír, hogy az utolsó vers után egy függelékben bemutatásra kerül az a 15 istennő forma, amelyeket felsorol a Bahvricsa Upanisád. Sőt egy további függelék is készülőben van!

Második kötet: 6 Vaisnava (Visnu hívő) Upanisád

(A második és harmadik kötet egy közös szöveggyűjteményben szerepelnek.)

Nárájana Upanisád

A Nárájana Upanishád a 18. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád listáján. A Nárájana Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része és 61 hosszabb-rövidebb versből áll, ami 5 fejezetre lett felbontva. Filozófiai tanításokat és az om namo nárájana mantrát mutatja be ez az írás. Az upanisád első 2 fejezete azt mutatja be, hogy minden és mindenki Nárájanától ered, a további 3 fejezet pedig a Védák egyik legismertebb mantráját, a 8 szótagú Nárájana mantrát ismerteti. A Nárájana Upanisád szerzője Atharva Rishi, ezért a Nárájana Upanisádot Nárájana Atharva Sirsham-ként is jegyzik a védikus írásokban.

Vászudéva Upanishád

A Vászudéva Upanisád az 56. a Muktika Upanishád felsorolásában. A Vászudéva Upanisád a Száma Véda része, 28 versből áll. A Vászudéva Upanisád arról a fejre és testre felfestett jelzésről szól, amit Indiában a hívők több ezer éve használnak. Egyrészről ezzel vállalják fel hitüket és hovatartozásukat, másrészről ezek a jelzések megkülönböztetik őket azt hirdetve, hogy pontosan melyik spirituális ágazaton belül melyik iskolát, vagy vonalat képviselik. Ez a tanítás is olyan mennyiségű információt tartalmaz, hogy egy külön függelék is tartozik hozzá az upanisád szövegének végén.

Táraszára Upanisád

A Táraszára Upanisád a 91. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül. A Táraszára Upanisád a Sukla Jadzsur Véda része, 16 versből áll, ami 3 fejezetben lett prezentálva, és nagy része az om namo nárájana mantrával kapcsolatos tanításokat tartalmaz. A Táraszára Upanisád is bekerült abba az 50 upanisádba, amit 1656-ban Dara Sikoh szultán lefordíttatott perzsára, abban a felsorolásban a 46.-ként szerepel, „Tark” néven.

Krisna Upanisád

A Krisna Upanisád a 96. a Muktika Upanisád felsorolásában. A Krisna Upanisád az Atharva Véda része, 34 versből áll, ami 2 fejezetre lett szétbontva. Az első fejezet vers formában, a második pedig prózában íródott. Kutatók szerint az is lehetséges, hogy a második fejezetet később írták hozzá az első fejezethez, ugyanis egyes fennmaradt kéziratok esetében a második fejezet teljes mértékben hiányzik a Krisna Upanisádból. Az első fejezet Krisna evilágra való eljövetelét írja le, a második pedig Krisna különféle inkarnációinak a filozófiai hátterét mutatja be.

Hajagríva Upanisád

A Hajagríva Upanisád az Atharva Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 100. Ez az upanisád 20 versből áll, melyek 2 fejezetben lettek leírva. A védikus tradíciókban Hajagríva a tudás és a bölcsesség istene. Minden tanulmány sikerességéért – legyen az spirituális célzatú, vagy materiális jellegű- az Ő áldásáért szoktak imádkozni. Ennek megfelelően ez az upanisád Hajagrívának felajánlandó mantrákat tartalmaz, különféle hosszúságú és stílusú mantrákat, sőt néhány különleges védikus mantrát is. Valamint felsorolásra kerülnek a Védák Mahavákja versei, a Védák nagy mondásai is.

Kali Szantarana Upanisád

A Kali Szantarana Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 103. Maga a kali szó konfliktust/félreértést jelent, a szantarana pedig átkelést, továbbjutást. A jelen időnk korszakát is Kali korszaknak hívják, így a Kali Szantarana Upanisád kifejezés azt jelenti, hogy a konfliktusok korszakán való felülemelkedés doktrínája.

Harmadik kötet: 3 Dattatréjához kötödő Upanisád

(Dattatréja a jóga rendszer megalkotója, ezt a kötet az Ő személyére és tanításaira fókuszál.)

Avadhuta Upanisád

Az Avadhuta Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 79. A Sukla Jadzsur Véda része és besorolásában egyike a 18 szannjász, vagyis szerzetes upanisádnak. Az Avadhuta Upanisád 32 versből áll, az avadhuta szó jelentése pedig „lemondott”. Ebben az upanisádban Dattatréja, a jóga rendszer megalkotója egyes szám első személyben ad tanításokat a lemondottak belső értékrendjéről.

Dzsabala Darsan Upanisád

A Dzsabala Darsan, vagy simán Darsan Upanisád egyike a 20 jóga upanisádnak, és maga Dattatréja, a jóga rendszerének megalkotójának tanításait foglalja magában. A Dzsabala Darsan Upanisád a 90. a Muktika Upanisád felsorolásában, és a Száma Védához kapcsolható. A Dzsabala Darsan Upanisád 10 fejezetből áll, amelyekben 225 vers került leírásra.

Dattatréja Upanisád

A Dattatréja Upanisád a 101. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül. Az Atharva Véda része és besorolásában vaisnava upanisád, tehát a Visnu követők upanisádjai közé tartozik. Más vaisnava upanisádokhoz hasonlóan a Dattatréja Upanisád is tartalmaz Visnunak felajánlandó mantrákat, viszont az itt leírt mantrák és meditációk tantrikus elemeket is magukba foglalnak. A Dattatréja Upanisád 3 fejezetből áll, és átirat formában kerül bemutatásra.

Negyedik kötet: 5 + 1 Jóga Upanisád.

(Az upanisádok 5 védikus eredethez vannak kötve, ugyanis egyes upanisádok a Jadzsur Véda Sukla (fehér), egyesek pedig a Krisna (fekete) szakaszához vannak rendelve. Ebben a kötetben mind az 5 Védikus eredetből szerepel 1-1 upanisád. Valamint 1 ráadás upanisád, a Ksurika Upanisád, ami átirat formában került be a gyűjteménybe.)

Amritabindu Upanisád

Az Amritabindu Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 20. Az Amritabindu Upanisád 22 versből áll. Mint Jóga upanisád, a meditáció és az önfejlesztés fontos része ennek a szövegnek. Valamint az is egy nagyon jellemző sajátossága ennek az upanisádnak, hogy elképesztő hasonlatokkal szemléltet bizonyos filozófiai tanokat. Mircea Eliade, a neves vallástörténész az Amritabindu Upanisád leírását a Mahabhárata lejegyzésének idejére teszi. Az Amritabindu Upanisád is bekerült abba az 50 upanisádba, amit 1656-ban a mogul Dara Sikhoh szultán lefordíttatott perzsára, ott 26.-ként szerepelt a felsorolásban.

Ksurika Upanisád

A Ksurika Upanisád 24 versből áll és a 31. a Muktika Upanisád felsorolásában. Ezt az upanisádot olykor az Atharva Védához, olykor a Krisna Jadzsur Védához szokták kapcsolni. A Ksurika szó pengét jelent és ez a tanítás egy nagyon különleges és egyedi meditációs technikát is tartalmaz, ami egy pengéhez van hasonlítva. Továbbá érdekes információkkal szolgál a misztikus jóga anatómiájából a nádikról (idegpályák) és a marma (energia) pontokról is! A Kshurika Upanisád is bekerült abba az 50 upanisádba, amit 1656-ban Dara Sikhoh szultán lefordíttatott perzsára, abban a felsorolásban a 33.-ként szerepel. Ez a plusz 1 upanisád a kötetben, hiszen „csak” átirat formájában került be a gyűjteménybe.

Nádabindu Upanisád

A Nádabindu Upanisád a Rig Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 38. A Nádabindu Upanisád 56 versből áll és szintén bekerült abba az 50 upanisádba, amit 1656-ban Dara Sikhoh szultán lefordíttatott perzsára, abban a felsorolásban a 43.-ként szerepel.

(Ez az upanisád még fordítás alatt van!)

Advajatáraka Upanisád

Az Advajatáraka Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül az 53. A Sukla Jadzsur Véda része és 19 versből áll. Az upanisád szövege egy többrétű misztikus vizualizációs technikát tár fel, valamint 5 mantrában bemutatja az igaz guru természetét.

Mahávákja Upanisád

A Mahávákja Upanisád az Atharva Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 92. A Mahávákja Upanisád 12 versből áll. Mint Jóga upanisád, a Mahávákja Upanisád leír egy egyszerű, de egyben rendkívül magasztos légzéstechnikát, valamint értékes információt oszt meg arról, hogy egy spirituális gyakorló miként ismerheti fel a világi és a spirituális minőségek jellemzőit. Sőt szavakba önti a megvilágosodás élményét is.

Dzsabala Darsan Upanisád

A Dzsabala Darsan, vagy simán Darsan Upanisád egyike a 20 jóga upanisádnak, és maga Dattatréja, a jóga rendszerének megalkotójának tanításait foglalja magában. A Dzsabala Darsan Upanisád a 90. a Muktika Upanisád felsorolásában, és a Száma Védához kapcsolható. A Dzsabala Darsan Upanisád 10 fejezetből áll, amelyekben 225 vers került leírásra. Ez a szöveg nagyon sok olyan információt tartalmaz, ami még az olvasottabb jógik számára is újdonság lehet, például Dattatréja a jógik által követendő jámák és nijámák esetében 10-10 paramétert ad meg az ismertebb 5-5-höz képest.

Ötödik kötet: 5 + 1 Szamanja, vagyis Általános Upanisád

(Az upanisádok 5 védikus eredethez vannak kötve, ugyanis egyes upanisádok a Jadzsur Véda Sukla (fehér), egyesek pedig a Krisna (fekete) szakaszához vannak rendelve. Ebben a kötetben mind az 5 Védikus eredetből szerepel 1-1 upanisád. Valamint 1 ráadás upanisád, a Garbha Upanisád, ami átirat formában került be a gyűjteménybe.)

Az ötödik és hatodik kötet egy közös szöveggyűjteményben szerepelnek.)

Garbha Upanisád

A Garbha Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb Upanisád közül a 17. Ez az Upanisád az Atharva Véda és a Krisna Jadzsur Véda részeként is megtalálható.  Ez a plusz egy szöveg ebben a kötetben. Ez a többezer éves írás meglepően akkurátus információkat jegyez fel a gyermekvállalással kapcsolatban. Mind a testről, a szövetekről és a magzati növekedés fázisairól is. A Garbha Upanisád számos és különböző formában is felelhető. Kutatásaink révén úgy tűnik, hogy a Bhakti Kutir gyűjteményben egy 21 versből álló verzió fog bemutatásra kerülni, ami az Atharva Védához kapcsolódik, de a szanszkrit verseket szeretnénk több forrásból is le ellenőrizni a végleges publikáció előtt. Addig ez az Upanisád egy átirat formájában lesz olvasható az Upanisád gyűjteményünkben, hogy addig se tartsunk vissza ilyen elképesztő információkat!

Mantrika Upanisád

A Mantrika Upanisád a 32. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül, és a Sukla Jadzsur Véda része. A Mantrika Upanisád 21 versből áll. A Mantrika Upanisád egy rövid upanisád, mégis Sripád Rámanudzsa (a 4 nagy vaisnava ágazat egyikének fő alakja) is idéz a szövegből, így egyértelműen fontos szövegről van szó. A Mantrika Upanisád a 21 verséhez képest egy rendkívül széles témakörben dolgoz fel filozófiai tételeket, ugyanakkor fókuszba a Legfelsőbb, az egyéni lélek és materiális energia került.

Vadzsra Szúcsika Upanisád

A Vadzsra Szúcsika Upanisád a 36. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül, és a Száma Véda része. A Vadzsra Szúcsika Upanisád 11 versből áll. A Vadzsra Szúcsika Upanisád a kasztrendszer és a testi tudat hiábavalóságát ecseteli, valamint felfedi azt is, hogy milyen életszakaszokon és szinteken kell felülemelkedni ahhoz, hogy ezeket magunk mögött tudjuk hagyni.

Átmabodha Upanisád

Az Átmabodha Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 42. és a Rig Védához kapcsolódik. Az Átmabodha Upanisád 32 versből áll, ami két fejezetben lett leírva. Az első fejezet egyetlen hosszú versből áll, ami a 8 szótagú „om namo nárájanája” mantrát dicsőíti és több helyen megegyezik a Nárájana Upanisád szövegével. A második fejezetben pedig egyes szám első személyben Maga a Legfelsőbb nyilatkoztat ki a Brahman és az anyag természetéről. Az utolsó versben elhangzik az az áldás, miszerint „aki 48 percen keresztül énekli az Átmabodha Upanisád verseit, az nem születik újra ebben a világban”.

Szkanda Upanisád

A Skanda Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül az 51., és a Krisna Jadzsur Védához kapcsolódik. A Szkanda Upanisád 15 versből áll. A Szkanda Upanisád elbeszélője Kartikéja, Siva fia, aki egyes szám első személyben adja át az upanisád tanításait. Az upanisád egyik fő tanítása, hogy Siva lélek minőség, de a tiszta formája Sivának, Szadásiva teljesen megegyezik Visnuval.

Szúrja Upanisád

A Szúrja Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 71., és az Atharva Védákhoz kapcsolódik. A Szúrja Upanisád 12 versből áll. A Szúrja Upanisád természetesen a Napisten dicsőségét hirdeti, hiszen a Szúrja a Napisten egyik legismertebb neve. (A Napisten 12 legfontosabb nevéből a Szúrja, a Ravi és az Áditja talán a legpopulárisabbak.) A dicsőítés mellett az upanisádban megtalálható 3 nagyon nagy energiával bíró mantra is: a Brahma és Szúrja Gájatri, valamint egy 8 szótagos nap mantra is.

Hatodik kötet: Mandukja Upanisád: Vinod Vání Kárika

(A Mandukja Upanisád versről versre, Baktai Ádám magyarázataival.)

Mandukja Upanisád

A Mandukja a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 6. Az Atharva Véda része és besorolásában Mukhja Upanisádnak minősül, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. A Mandukja Upanisád egy rövid szöveg, mindössze 12 rövid versből áll. A Muktika Upanisádban Ráma azt mondja Hanumánnak, hogy egyetlen upanisád tanulmányozásával is elérhető a teljes megvilágosodás, ez a különleges upanisád a Mandukja Upanisád.

Hetedik kötet: 4 Sakti Upanisád, 4 Istennő Upanisád

(A 108 legfontosabb upanisád közül 8 tartozik az Istennő Upanisádok kategóriájába. Ezekből 4 szöveget mutatunk be.)

(A hetedik és nyolcadik kötet egy közös szöveggyűjteményben szerepelnek.)

Szíta Upanisád

A Szíta Upanisád az Atharva Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 45. A Szíta Upanisád egy Shakti upanisád, tehát egyike a 8 Istennő upanisádnak, 37 versből áll. Szíta a Rámajána eposz női főhőse, az Ő elrablása vezet a végső nagy csatához. Ő Srí Ráma örök kedvese, a Legfelsőbb Úr belső energiája. A Szíta Upanisád az upanisádokra jellemző filozófiai tanokon túl bővebben ír az istennői energiák felosztásairól és az istennői energiák különféle megynyilvánulásairól is. Továbbá sok értékes információ hangzik el benne a Védák különböző részeiről is.

Bhávana Upanisád

A Bhávana Upanisád az Atharva Véda része, a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád listáján a 84. A Bhávana Upanisád egy Shakta upanisád, tehát egyike a 8 Istennő upanisádnak.

A Bhávana Upanisád egy kevésbé ismert upanisád és egy kifejezetten nehéz szöveg. 36 szútra jellegű, rövid sorból áll. 36 kriptikus aforizmából, amelyek misztikus információkat tartalmaznak a Srí Yantra megalkotásához és beavatásához.

Bahvricsa Upanisád

A Bahvricsa Upanisád a Rig Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 107. Shakti upanisád, tehát egyike a 8 Istennő upanisádnak. A Bahvricsa Upanisád 9 versből áll. Emellett ez az upanisád olyan információáradattal bír, hogy az utolsó vers után egy függelékben bemutatásra kerül az a 15 istennő forma, amelyeket felsorol a Bahvricsa Upanisád. Sőt egy további függelék is készülőben van!

Tripura vagy Dévi Upanisád:

Mindkét upanisád fordítás alatt áll, az elsőként befejezett fog bekerülni a kötetbe!

Nyolcadik kötet: 4 Siva Upanisád

(A 14 Siva Upanisád 4 védikus eredethez van kötve, ugyanis a Sukla Jadzsur Védához nem tartozik Siva Upanisád. Ebben a kötetben mind a 4 Védikus eredetből szerepel 1-1 upanisád.)

Kaivalja Upanisád

A Kaivalja Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 12. Shaiva upanisád, tehát egyike a 14 Siva upanisádnak. A Kaivalja Upanisád 26 versből áll, a bölcs Asvalájana és Brahmá beszélgetését rögzíti. A Kaivalja Upanisád egy kevésbbé ismert upanisád, de nem jelentéktelen. Főként, ha azt nézzük, hogy Sankara (az upanisádok és a védikus írások egyik legismertebb magyarázója) két alkalommal is idézi a Kaivalja Upanisádot: a Visnu-szahaszra-náma (Visnu 1000 neve) és a Szvétaszvatara Upanisádhoz fűzött magyarázataiban is.

Dzsabali Upanisád

A Dzsabali Upanisád a Száma Véda része, és a Muktika Upanisád 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 104. A Dzsabali Upanisád 26 versből áll, és két bölcs beszélgetését rögzíti, Dzsabali tanításait Pippaládának. Ebben az upanisádban erősen tetten érhető az a koncepció, hogy az upanisádok jegyzetekként lettek lejegyezve, ugyanis az upanisádban szereplő rítushoz használatos mantrák csak megnevezésre kerülnek, de leírásra nem. Így az Upanisád végén egy függelékben lejegyzésre került az összes mantra, többek között egy olyan fontos mantra is, mint a Pancsa Brahma.

Ganapati Upanisád

A Ganapati Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb Upanisád közül a 89., és az Atharva Véda. A Ganapati Upanisád 14 versből áll, egyes védikus írások Ganapati Atharvasirsa-ként is szokták említeni ezt az upanisádot. Természetesen az upanisád Ganésáról szól, ennek megfelelően ez az upanisád Ganapatinak/Ganésának felajánlandó mantrákat tartalmaz, különféle hosszúságú és stílusú mantrákat.

Aksamáliké Upanisád:

Az upanisád fordítás alatt áll!

Kilencedik kötet: 6 Szannjásza (szerzetes) Upanisád

(18 upanisádot sorolnak a szerzetes szövegek közé, ebből tárnánk fel néhány gyönygszemet. 4 upanisád már készen van, további kettőt még fordítás alatt van. Szeretnénk legalább a szerzetes upanisádok harmadát bemutatni a gyűjteményünkben.)

(A kilencedik és tizedik kötet egy közös szöveggyűjteményben szerepelnek.)

Áruni vagy Árunéja Upanisád

Az Áruni Upanisád a Száma Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 16. Szannjásza upanisád, tehát egyike a 18 szerzetes upanisádnak. Az Áruni Upanisád 5 versből áll, ami a bölcs Áruni és a teremtés Istenének, Brahmának a beszélgetését rögzíti. A tanítás fókuszpontja a materiális külsőségek feladása, és míg javarészt a szerzetesek szokásaira összpontosít a szöveg, elhangzanak érdekes információk a diákok, a házasok és a visszavonultak számára is.

Paramahamsza Upanisád

A Paramahamsza Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 19. Az Atharva Véda része és besorolásában egyike a 18 szannjász, vagyis szerzetes upanisádnak. Ennek az upanisádnak a fókuszában a Paramahamszák, vagyis 4 szerzetesi rend legmagasabb kategóriájának tagjai kerültek. Néhány fizikai jellemzőn túl, amelyek főként ruházkodást vagy éppen annak hiányát érintik, a Paramahamszák gondolkodása és belső világa kerül górcső alá.

Bhiksuka Upanisád

A Bhiksuka Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 60. A Sukla Jadzsur Véda része és besorolásában egyike a 18 szannjász, vagyis szerzetes upanisádnak és 5 hosszú versből áll. A bhiksu szó azt jelenti „szerzetes, aki csak alamizsnából él”. Ebben az upanisádban a négyféle szerzetesi rend és azok szokásai kerülnek terítékre az étkezéstől kezdve a ruházkodáson át, egészen a fogadalmakig, amiket betartanak. Sőt az egyes rendek híresebb képviselői is felsorolásra kerülnek.

Avadhuta Upanisád

Az Avadhuta Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 79. A Sukla Jadzsur Véda része és besorolásában egyike a 18 szannjász, vagyis szerzetes upanisádnak. Az Avadhuta Upanisád 32 versből áll, az avadhuta szó jelentése pedig „lemondott”. Ebben az upanisádban Dattatréja, a hatha jóga rendszer kialakítója egyes szám első személyben ad tanításokat a lemondottak belső értékrendjéről. A szöveg végén 4 különleges mantra is megtalálható, amelyek úgy kezdődnek „áldott vagyok, áldott vagyok”!

Tizedik kötet: 5 Mukhja (fő) Upanisád

(13 upanisádot sorolnak a mukhja upanisádok kategóriájába. Ezek a szövegek a legősibb és a legfontosabbnak tartott upanisádok. Az upanisádok 5 védikus eredethez vannak kötve, ugyanis egyes upanisádok a Jadzsur Véda Sukla (fehér), egyesek pedig a Krisna (fekete) szakaszához vannak rendelve. Ebben a kötetben mind az 5 Védikus eredetből szerepel 1-1 upanisád. Ebben a kötetben 3 upanisád már olvasásra kész, az Aitaréja és a Katha Upanisád még fordítás alatt van!)

(A kilencedik és tizedik kötet egy közös szöveggyűjteményben szerepelnek.)

Ísa Upanisád

Az Ísa Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül az elsőként említett upanisád. A Sukla Jadzsur Véda része, annak is az utolsó fejezete. Az Ísa Upanisád egy mukhja upanisád, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. Ehhez mérten az utóbbi évezredekben több tucat jógi, bölcs és szent írt ehhez az upanisádhoz magyarázatokat, kiaknázva azt, hogy a szanszkrit egy poliszém nyelv, vagyis egyes szavak többféleképpen is értelmezhetők. Kihasználva ezt a kivételes nyelvi lehetőséget, rendhagyó módon a saját fordításunkon túl két további és egyben különböző fordítás is szerepel a gyűjteményben.

Kéna Upanisád

A Kéna Upanisád a Száma része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 2. Mukhja upanisád, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. A szanszkrit kéna kifejezés azt jelenti, hogy „ki?”, így valószínűsíthető, hogy az upanisád későbbi elnevezése onnan ered, hogy az első versben háromszor is elhangzik ez a kérdő szócska. A Kéna Upanisád egy párbeszédet jelenít meg mester és tanítványa között. Négy khandából, fejezetből áll, és a Brahmanról szóló tudás elsajátítása a fő fókuszpontja.

Mundaka Upanisád

A Mundaka Upanisád az Atharva Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban az 5. Mukhja upanisád, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. A Mundaka Upanisád 3 mundakából (részből) áll, amelyekben 2-2 khandába, vagyis fejezetbe lett leírva az upanisádban szereplő 64 vers. India egyik legismertebb nemzeti jelképe egy 4 ázsiai oroszlánt ábrázoló oszlopfő, ami alatt 3 szó van szanszkrit nyelven kiírva: “szatyam éva dzsájaté”, „az igazság mindig győzedelmeskedik”! Ez a 3 szanszkrit szó a Mundaka Upanisádból származik. (A 3. mundaka, 1. fejezet, 6. versének az első 3 szava!)

Om Tat Sat

Baktai Ádám, a Bhakti Kutir Upanisád gyűjtemény szerkesztője

Ui: Az első 10 kötet tervezettbe nem fért be az össze fordítás, de itt megtalálod az összes eddig lefordított upanisádot, ABC sorrendben!

Goredas

Ádám névjegye

1976-ban születtem és 2 éves korom óta vagyok teljesen belemerülve a varázslatos keleti kultúrába. 15 éves koromban volt szerencsém kiköltözni Indiába egy tradicionális kolostor iskolába, ahol 10 éven keresztül nemcsak tanulhattam a keleti tudományokat, hanem benne is élhettem ezeknek az ősi tudományok kultúrkörében. Sőt, együtt élhettünk azokkal a mesterekkel, akiktől tanultunk. Az elmúlt majd 30 évben, 4 kontinenst jártam be, mint tanár és segítő, és ezt az első kézből szerzett tudást próbálom átadni azoknak, akik eljönnek hozzám tanácsadásra vagy képzésekre. Om Tat Sat Baktai Ádám
A bejegyzés kategóriája: Bhakti Kutir Bindhu: Rövid spirituális inspirációk, Védikus Tudástár
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük