A Bhakti Kutir upanisád gyűjteményének tartalomjegyzéke…

2021. Július 23-án, Vjászadéva, a Védák leírójának, születésnapján 33 upanisádot tartalmaz a gyűjteményünk. (Ez azóta további 5 upanisáddal bővült!) Íme a teljes tartalomjegyzék:

Advajatáraka Upanisád

Az Advajatáraka Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül az 53. A Sukla Jadzsur Véda része és besorolásában egyike a 20 jóga upanisádnak. Az Advajatáraka Upanisád 19 versből áll. Az upanisád szövege egy többrétű belső vizualizációs technikát tár fel, valamit 5 mantrában bemutatja az igaz guru természetét.

Amritabindu Upanisád

Ez az upanisád egyike a 20 jóga upanisádnak, így a meditáció és az önfejlesztés fontos része ennek a szövegnek. Valamint az is egy nagyon jellemző sajátossága ennek az upanisádnak, hogy elképesztő hasonlatokkal szemléltet bizonyos filozófiai tanokat. Az Amritabindu Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 20. és a Krisna Jadzsur Védához szokták kapcsolni. Az Amritabindu Upanisád 22 versből áll.

Áruni vagy Árunéja Upanisád:

Az Áruni Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 16. A Száma Védához tartozik és besorolásában egyike a 19 szannjász, vagyis szerzetes upanisádnak. Az Áruni Upanisád 5 versből áll, ami a bölcs Áruni és a teremtés Istenének, Brahmának a beszélgetését rögzíti. A tanítás fókuszpontja a materiális külsőségek feladása, és míg javarészt a szerzetesek szokásaira összpontosít a szöveg, elhangzanak érdekes információk a diákok, a házasok és a visszavonultak számára is.

Asram Upanisád

Az Asram Upanisád az Atharva Véda része, és nem szerepel a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád között. Az Asram upanisádnak a fókuszába a védikus kultúra 4 társadalmi rétegének bemutatása került. Sőt minden egyes asramot további 4 kategórián keresztül szemléltetti ez az írás.

Az Asram Upanisád hiánytalan szövegét nem sikerült megszereznünk, viszont a teljes szöveg bizonyos részeit maradéktalanul  megkaparintottuk. Ezeket Baktai Ádám fordította magyarra és látta el magyarázatokkal, viszont az adott szövegrészeket egyenlőre „csak” átirat formájában tudjuk prezentálni.

Átmabodha Upanisád

Az Átmabodha Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 42. és a Rig Védához kapcsolódik. Az Átmabodha Upanisád 32 versből áll, ami két fejezetben lett leírva. Az első fejezet egyetlen hosszú versből áll, ami a 8 szótagú „om namo nárájanája” mantrát dicsőíti és több helyen megegyezik a Nárájana Upanisád szövegével. A második fejezetben pedig egyes szám első személyben Maga a Legfelsőbb nyilatkoztat ki a Brahman és az anyag természetéről. Az utolsó versben elhangzik az az áldás, miszerint „aki 48 percen keresztül énekli az Átmabodha Upanisád verseit, az nem születik újra ebben a világban”.

Avadhuta Upanisád

Az Avadhuta Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 79. A Sukla Jadzsur Véda része és besorolásában egyike a 19 szannjász, vagyis szerzetes upanisádnak. Az Avadhuta Upanisád 32 versből áll, az avadhuta szó jelentése pedig „lemondott”. Ebben az upanisádban Dattatréja, a hatha jóga rendszer kialakítója egyes szám első személyben ad tanításokat a lemondottak belső értékrendjéről. A szöveg végén 4 különleges mantra is megtalálható, amelyek úgy kezdődnek „áldott vagyok, áldott vagyok”!

Bahvricsa Upanisád

A Bahvricsa Upanisád a 107. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül. A Rig Véda része és besorolásában egyike a 8 shakta upanisádnak, tehát a shakti, vagyis az istennő kultúrkör követőinek upanisádjai közé tartozik. A Bahvricsa Upanisád mindösszesen 9 versből áll. Emellett ez az upanisád olyan információáradattal bír, hogy az utolsó vers után egy függelékben bemutatásra kerül az a 15 istennő forma, amelyeket felsorol a Bahvricsa Upanisád.

Bhávana Upanisád

A Bhávana Upanisád az Atharva Véda része, a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád listáján a 84. A Bhávana Upanisád egy Shakta upanisád, tehát egyike a 8 Istennő upanisádnak.

A Bhávana Upanisád egy kevésbé ismert upanisád és egy kifejezetten nehéz szöveg. 36 szútra jellegű, rövid sorból áll. 36 kriptikus aforizmából, amelyek misztikus információkat tartalmaznak a Srí Yantra megalkotásához és beavatásához.

Bhiksuka Upanisád

A Bhiksuka Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 60. A Sukla Jadzsur Véda része és besorolásában egyike a 19 szannjász, vagyis szerzetes upanisádnak és mindösszesen 5 versből áll. A bhiksu szó azt jelenti „szerzetes, aki csak alamizsnából él”. Ebben az upanisádban a négyféle szerzetesi rend és azok szokásai kerülnek terítékre az étkezéstől kezdve a ruházkodáson át, egészen a fogadalmakig, amiket betartanak. Sőt az egyes rendek híresebb képviselői is felsorolásra kerülnek.

Dattatréja Upanisád

A Dattatréja Upanisád a 101. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül. Az Atharva Véda része és besorolásában vaisnava upanisád, tehát a Visnu követők upanisádjai közé tartozik. Más vaisnava upanisádokhoz hasonlóan a Dattatréja Upanisád is tartalmaz Visnunak felajánlandó mantrákat, viszont az itt leírt mantrák és meditációk tantrikus elemeket is magukba foglalnak. A Dattatréja Upanisád 3 fejezetből áll. Ez az Upanisád átirat formájában került be a gyűjteménybe.

Dzsabala Darsan Upanisád

A Dzsabala Darsan, vagy simán Darsan Upanisád egyike a 20 jóga upanisádnak, és maga Dattatréja, a hatha jóga rendszerének megalkotójának tanításait foglalja magában. A Dzsabala Darsan Upanisád a 90. a Muktika Upanisád felsorolásában, és a Száma Védához szokták sorolni.  A Dzsabala Darsan Upanisád 10 fejezetből áll, amelyekben 225 vers került leírásra. Ez a szöveg nagyon sok olyan információt tartalmaz, ami még az olvasottabb jógik számára is újdonság lehet, például Dattatréja a jógik által követendő jámák és nijámák esetében 10-10 paramétert ad meg az ismertebb 5-5-höz képest.

Dzsabali Upanisád

A Dzsabali Upanisád a Száma Véda része, és a Muktika Upanisád 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 104. Shaiva upanisád, tehát egyike a 13 Siva követők upanisádjainak. A Dzsabali Upanisád 26 versből áll, és két bölcs beszélgetését rögzíti, Dzsabali tanításait Pippaládának. Ebben az upanisádban erősen tetten érhető az a koncepció, hogy az upanisádok jegyzetekként lettek lejegyezve, ugyanis az upanisádban szereplő rítushoz használatos mantrák csak megnevezésre kerülnek, de leírásra nem. Így az Upanisád végén egy függelékben lejegyzésre került az összes mantra, többek között egy olyan fontos mantra is, mint a Pancsa Brahma.

Ékáksara Upanisád

Az Ékáksara Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 69. A Krisna Jadzsur Védához tartozik és jellegében számanja, tehát egyike a 21 általános upanisádnak. Az éka szanszkrit szó egyet, az áksara pedig jelenthet szótagot, betűt, de azt is, hogy elpusztíthatatlan. A védikus irodalomban az ékáksara kifejezést szinonimaként használják az Om szótagra, következésképp ennek az upanisádnak a központi tárgyköre az ősi, kozmikus hang, az Om, ami mindennek az eredete.

Ganapati Upanisád

A Ganapati Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb Upanisád közül a 89. Az Atharva Véda része és besorolásában egyike a 13 shaiva upanisádnak, tehát egyike a Siva követők upanisádjainak. A Ganapati Upanisád 14 versből áll, egyes védikus írások Ganapati Atharvasirsa-ként is szokták említeni ezt az upanisádot. Természetesen az upanisád Ganésáról szól, ennek megfelelően ez az upanisád Ganapatinak/Ganésának felajánlandó mantrákat tartalmaz, különféle hosszúságú és stílusú mantrákat.

Garbha Upanisád

A Garbha Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb Upanisád közül a 17. Az Atharva Véda része és egyike a 21 általános (számanja) upanisádnak. Ez a több ezer éves írás elképesztő pontossággal ír a testről, a szövetekről és a magzati növekedés fázisairól. A Garbha Upanisád számos különböző formában elérhető, a Bhakti Kutir gyűjteményben egy 21 versből álló verzió kerül bemutatásra, átirat formájában.

Hajagríva Upanisád

A Hajagríva Upanisád az Atharva Véda része, a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád listáján a 100. A Hajagríva Upanisád vaisnava upanisád, tehát egyike a 14 Visnu követők upanisádjának. Ez az upanisád 20 versből áll, melyek 2 fejezetben lettek leírva. A védikus tradíciókban Hajagríva a tudás és a bölcsesség istene. Minden tanulmány sikerességéért – legyen az spirituális célzatú, vagy materiális jellegű- az Ő áldásáért szoktak imádkozni. Ennek megfelelően ez az upanisád Hajagrívának felajánlandó mantrákat tartalmaz, különféle hosszúságú és stílusú mantrákat, sőt néhány különleges védikus mantrát is. Valamint felsorolásra kerülnek a Védák Mahavákja versei, a Védák nagy mondásai is.

Ísa Upanisád

Az Ísa Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül az elsőként említett upanisád. A Sukla Jadzsur Véda része, annak is az utolsó fejezete. Az Ísa Upanisád egy mukhja upanisád, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. Ehhez mérten az utóbbi évezredekben több tucat jógi, bölcs és szent írt ehhez az upanisádhoz magyarázatokat, kiaknázva azt, hogy a szanszkrit egy poliszém nyelv, vagyis egyes szavak többféleképpen is értelmezhetők. Kihasználva ezt a kivételes nyelvi lehetőséget, rendhagyó módon a saját fordításunkon túl két további és egyben különböző fordítás is szerepel a gyűjteményben.

Hamsza Upanisád

A Hamsza Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül az 15. A Sukla Jadzsur Véda része és besorolásában egyike a 20 jóga upanisádnak. A szanszkrit hamsza szó jelentése hattyú, de a misztikus irodalomban a hamsza kifejezés kiterjedt tartalommal bír. A hamsza szó gyakran a szerzetesek 4 rendjének egyikét írja le. Ugyanakkor vonatkozhat az egyéni lélekre is, amely kontextusban a Paramahamsza kifejezés a Felsőlelket fedi, a testben rejlő isteni jelenlétet. Valamint a hamsza szanszkrit terminus gyakran szerepel szinonímaként a szo’ham légzés esetében is. Egy jógikus légzés gyakorlat leírásaként, ami kifejezetten egy meditatív légzés technika. Ebben az Upanisádban a Hamsza kifejezés a belső misztikus hang megnevezéseként is szerepel.

Kaivalja Upanisád

A Kaivalja Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 12. Shaiva upanisád, tehát egyike a 13 Siva követők upanisádjainak. A Kaivalja Upanisád 26 versből áll, a bölcs Asvalájana és Brahmá beszélgetését rögzíti. A Kaivalja Upanisád egy kevésbbé ismert upanisád, de nem jelentéktelen. Főként, ha azt nézzük, hogy Sankara (az upanisádok és a védikus írások egyik legismertebb magyarázója) két alkalommal is idézi a Kaivalja Upanisádot: a Visnu-szahaszra-náma (Visnu 1000 neve) és a Szvétaszvatara Upanisádhoz fűzött magyarázataiban is.

Kali Szantarana Upanisád

A Kali Szantarana Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a Muktika Upanisádban lejegyzett 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 103. Vaisnava upanisád, tehát egyike a 14 Visnu követők upanisádjainak, s mindösszesen 3 versből áll. Maga a kali szó konfliktust/félreértést jelent, a szantarana pedig átkelést, továbbjutást. A jelen időnk korszakát is Kali korszaknak hívják, így a Kali Szantarana Upanisád kifejezés azt jelenti, hogy a konfliktusok korszakán való felülemelkedés doktrínája.

Kéna Upanisád

A Kéna Upanisád a Száma része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 2. Mukhja upanisád, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. A szanszkrit kéna kifejezés azt jelenti, hogy „ki?”, így valószínűsíthető, hogy az upanisád későbbi elnevezése onnan ered, hogy az első versben háromszor is elhangzik ez a kérdő szócska. A Kéna Upanisád egy párbeszédet jelenít meg mester és tanítványa között. Négy khandából, fejezetből áll, és a Brahmanról szóló tudás elsajátítása a fő fókuszpontja.

Krisna Upanisád

A Krisna Upanisád a 96. a Muktika Upanisád felsorolásában. A Krisna Upanisád az Atharva Véda része, és egyike a 14 vaisnava upanisádnak, a Visnu hívők upanisádjainak. A Krisna Upanisád 34 versből áll, melyek 2 fejezetben lettek leírva. Az első fejezet vers formában, a második pedig prózában íródott. Kutatók szerint az is lehetséges, hogy a második fejezetet később írták hozzá az első fejezethez, ugyanis egyes fennmaradt kéziratok esetében a második fejezet teljes mértékben hiányzik a Krisna Upanisádból. Az első fejezet Krisna evilágra való eljövetelét írja le, a második pedig Krisna különféle inkarnációinak a filozófiai hátterét mutatja be.

Kshurika Upanisád

A Kshurika Upanisád a 31. a Muktika Upanisád felsorolásában. Ezt az upanisádot olykor az Atharva Védához, olykor a Krisna Jadzsur Védához szokták kapcsolni. Az Kshurika Upanisád egyike a 20 jóga upanisádnak és mindösszesen 24 versből áll. Ennek megfelelően fontos része a meditáció, sőt egy nagyon különleges és egyedi meditációs technikát is tartalmaz. Továbbá érdekes információkkal szolgál a misztikus jóga anatómiájából a nádikról (idegpályák) és a marma (energia) pontokról is! A Kshurika Upanisád is bekerült abba az 50 upanisádba, amit 1656-ban Dara Sikhoh szultán lefordíttatott perzsára, abban a felsorolásban a 33.-ként szerepel. Ez az upanisád átirat formájában került be a gyűjteménybe.

Mahávákja Upanisád

A Mahávákja Upanisád az Atharva Véda része és a Muktika Upanisád 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 92. A Mahávákja Upanisád egyike a 20 jóga upanisádnak és 12 versből áll. Mint jóga upanisád, a Mahávákja Upanisád leír egy egyszerű, de egyben rendkívül magasztos légzéstechnikát, valamint értékes információt oszt meg arról, hogy egy spirituális gyakorló miként ismerheti fel a világi és a spirituális minőségek jellemzőit. Sőt szavakba önti a megvilágosodás élményét is.

Mandukja Upanisád

A Mandukja a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 6. Az Atharva Véda része és besorolásában Mukhja Upanisádnak minősül, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. A Muktika Upanisádban Ráma azt mondja Hanumánnak, hogy egyetlen upanisád tanulmányozásával is elérhető a teljes megvilágosodás, ez az upanisád a Mandukja Upanisád. Ez a magasztos upanisád az egyik legrövidebb szöveggyűjtemény, mindössze 12 rövid versből áll. Ezekhez a versekhez bővebb magyarázatok is megtalálhatóak a Bhakti Kutir gyűjteményében.

Mantrika Upanisád

A Mantrika Upanisád a 32. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül és a Sukla Jadzsur Véda része. A Mantrika Upanisád 21 versből áll és egyike a 21 számánja, vagyis általános upanisádnak. A Mantrika Upanisád egy rövid upanisád, mégis Sripád Rámanudzsa (a 4 nagy vaisnava ágazat egyikének fő alakja) is idéz a szövegből, így egyértelműen fontos szövegről van szó. A Mantrika Upanisád a 21 verséhez képest egy rendkívül széles témakörben dolgoz fel filozófiai tételeket, ugyanakkor fókuszba a Legfelsőbb, az egyéni lélek és materiális energia került.

Mundaka Upanisád

A Mundaka Upanisád az Atharva Véda része, a 108 legfontosabb upanisád felsorolásban az 5. A Mundaka egy Mukhja upanisád, tehát egyike a 13 legfőbb és legősibb upanisádnak. A Mundaka Upanisád 3 mundakából (részből) áll, amelyekben 2-2 khandába, vagyis fejezetbe lett leírva az upanisádban szereplő 64 vers.
India egyik legismertebb nemzeti jelképe egy 4 ázsiai oroszlánt ábrázoló oszlopfő, ami alatt 3 szó van szanszkrit nyelven kiírva: “szatyam éva dzsájaté”, „az igazság mindig győzedelmeskedik”! Ez a 3 szanszkrit szó a Mundaka Upanisádból származik. (3. mundaka, 1. fej. 6. versének az első 3 szava!)

Nárájana Upanisád:

A Nárájana Upanisád a 18. a Muktika Upanisád felsorolásában. A Nárájana Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, és egyike a 14 vaisnava upanisádnak, a Visnu hívők upanisádjainak. A Nárájana Upanisád szerzője Atharva Rishi, ezért a Nárájana Upanisádot Nárájana Atharva Sirsham-ként is jegyzik a védikus írásokban. A Nárájana Upanisád 61 hosszabb-rövidebb sorból áll, ami 5 fejezetre lett felbontva. Az upanisád első 2 fejezete azt mutatja be, hogy minden és mindenki Nárájanától ered, a további 3 fejezet pedig a Védák egyik legismertebb mantráját, a 8 szótagú Nárájana mantrát ismerteti.

Nirálamba Upanisád

A Nirálamba Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 34. A Sukla Jadzsur Védához kapcsolódik, és egyike a 21 számánja, vagyis általános upanisádnak. Ez az upanisád 40 versből áll. A Nirálamba Upanisád többek között fényt vet 29 alap filozófiai fogalomra, amelyek gyakran szerepelnek az upanisádokban. A 108 főbb upanisád közül az ilyesfajta episztemológiai megközelítés csak két upanisádban olvasható, a másik a Szarvaszára Upanisád, amelyben 23 alapfogalom kerül terítékre. Az upanisádban felsorolásra kerülnek a 4 Véda “mahávákja” mondatai is, vagyis a Védák “nagy mondatai”, de egy érdekes, nem szokványos csavarral.

Paramahamsza Upanisád

A Paramahamsza Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 19. Az Atharva Véda része és besorolásában egyike a 19 szannjász, vagyis szerzetes upanisádnak. Ennek az upanisádnak a fókuszában a Paramahamszák, vagyis 4 szerzetesi rend legmagasabb kategóriájának tagjai kerültek. Néhány fizikai jellemzőn túl, amelyek főként ruházkodást vagy éppen annak hiányát érintik, a Paramahamszák gondolkodása és belső világa kerül górcső alá.

Saríraka Upanisád

A Saríraka Upanisád a Krisna Jadzsur Véda része, a Muktika Upanisádban leírt 108 legfontosabb upanisád felsorolásban a 62. A Saríraka Upanisád számánja upanisád, tehát egyike a 21 általános upanisádnak. A Saríraka Upanisád egy hosszú bevezető mantrából és további rövidebb 8 mantrából áll. A szanszkrit saríra szó testet jelent, a saríraka pedig azt jelenti „megtestesült”. Ennek fényében az upanisád fő mondanivalója arra irányul, hogy a megtestesült spirituális természetű lélek miként működik az anyagi testben. Kezdve a materiális elemektől, az érzékszerveken és az érzékeléseken át, a szöveg eljut a kötőerőkig és a tudatszintek elemzéséig.

Szávitrí Upanisád

A Szávitrí Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül az 75. A Száma Véda része és besorolásában egyike a 21 szamanja, vagyis általános upanisádnak. Az Szávitrí Upanisád 15 versből áll. Maga a Szávitrí név eredete a Nap egyik nevéből a Szavitáből származik. A szanszkrit nyelvtani szabályok szerinti átalakítás révén  alakul át feminin név formává. Így már a Szávitrí szó azt jelenti, hogy „a Napból származó”, vagy „Nap eredetű”. Ezért gyakran kapja azt a jelentést is, hogy „a nap sugara” vagy akár azt, hogy „a naphoz felajánlott ima”. Így a Szávitrí Upanisád esetében, a szávitrí név „a Naphoz felajánlott ima” jelentésével bír, és a Gájatrí mantrát fedi, a Napnak felajánlott mantrák közül az egyik legősibb és legmagasztosabb hímnuszt. Sőt az upanisád végén szerepelnek azok a mantrák, amelyeket a Brahma Gájatrí eredetének, forrásának tartanak.

Szíta Upanisád

A Szíta Upanisád az Atharva Véda része, a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád listáján a 45. A Szíta Upanisád egy shakti upanisád, tehát egyike a 8 istennő upanisádnak és 37 versből áll. Szíta a Rámajána eposz női főhőse, az Ő elrablása vezet a végső nagy csatához. Ő Srí Ráma örök kedvese, a Legfelsőbb Úr belső energiája. A Szíta Upanisád az upanisádokra jellemző filozófiai tanokon túl bővebben ír az istennői energiák felosztásairól és az istennői energiák különféle megynyilvánulásairól is. Továbbá sok értékes információ hangzik el benne a Védák különböző részeiről is.

Szkanda Upanisád

A Szkanda Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül az 51. A Krisna Jadzsur Védához kapcsolódik, és egyike a 21 számánja, vagyis általános upanisádnak. A Szkanda Upanisád 15 versből áll. A Szkanda Upanisád elbeszélője Kartikéja, Siva fia, aki egyes szám első személyben adja át az upanisád tanításait. Az upanisád egyik fő tanítása, hogy Siva lélek minőség, de a tiszta formája Sivának, Szadásiva teljesen megegyezik Visnuval.

Szúrja Upanisád

A Szúrja Upanisád a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül a 71. Az Atharva Védához kapcsolódik, és egyike a 21 számánja, vagyis általános upanisádnak és 12 versből áll. A Szúrja Upanisád természetesen a Napisten dicsőségét hirdeti, hiszen a Szúrja a Napisten egyik legismertebb neve. (A Napisten 12 legfontosabb nevéből a Szúrja, a Ravi és az Áditja talán a legpopulárisabbak.) A dicsőítés mellett az upanisádban megtalálható 3 nagyon nagy energiával bíró mantra is: a Brahma és Szúrja Gájatri, valamint egy 8 szótagos nap mantra is.

Táraszára Upanisád

A Táraszára Upanisád a 91. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül. Az Sukla Jadzsur Véda része és besorolásában vaisnava upanisád, tehát a Visnu követők upanisádjai közé tartozik. A Táraszára Upanisád összesen 16 versből áll, ami 3 fejezetben lett prezentálva, és nagy része az om namo nárájana mantrával kapcsolatos tanításokat tartalmaz. A Táraszára Upanisád is bekerült abba az 50 upanisádba, amit 1656-ban Dara Sikoh szultán lefordíttatott perzsára, abban a felsorolásban a 46.-ként szerepel, „Tark” néven.

Vadzsra Szúcsika Upanisád:

A Vadzsra Szúcsika Upanisád a 36. a Muktika Upanisádban felsorolt 108 legfontosabb upanisád közül. A Száma Véda része és besorolásában egyike a 21 számánja, vagyis általános upanisádnak. A Vadzsra Szúcsika Upanisád 11 versből áll. A Vadzsra Szúcsika Upanisád a kasztrendszer és a testi tudat hiábavalóságát ecseteli, valamint felfedi azt is, hogy milyen életszakaszokon és szinteken kell felülemelkedni ahhoz, hogy ezeket magunk mögött tudjuk hagyni.

Vászudéva Upanisád

A Vászudéva Upanisád az 56. a Muktika Upanisád felsorolásában és 28 versből áll. A Vászudéva Upanisád a Száma Véda része, és egyike a 14 vaisnava upanisádnak, vagyis egyike a Visnu hívők upanisádjainak. A Vászudéva Upanisád arról a fejre és testre felfestett jelzésről szól, amit Indiában a hívők több ezer éve használnak. Egyrészről ezzel vállalják fel hitüket és hovatartozásukat, másrészről ezek a jelzések megkülönböztetik őket azt hirdetve, hogy pontosan melyik spirituális ágazaton belül melyik iskolát, vagy vonalat képviselik. Ez a tanítás is olyan mennyiségű információt tartalmaz, hogy egy külön függelék is tartozik hozzá az upanisád szövegének végén.

Om Tat Sat

 

Goredas

Ádám névjegye

1976-ban születtem és 2 éves korom óta vagyok teljesen belemerülve a varázslatos keleti kultúrába. 15 éves koromban volt szerencsém kiköltözni Indiába egy tradicionális kolostor iskolába, ahol 10 éven keresztül nemcsak tanulhattam a keleti tudományokat, hanem benne is élhettem ezeknek az ősi tudományok kultúrkörében. Sőt, együtt élhettünk azokkal a mesterekkel, akiktől tanultunk. Az elmúlt majd 30 évben, 4 kontinenst jártam be, mint tanár és segítő, és ezt az első kézből szerzett tudást próbálom átadni azoknak, akik eljönnek hozzám tanácsadásra vagy képzésekre. Om Tat Sat Baktai Ádám
Kategória: Bhakti Kutir, Védikus Tudástár | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük