2013-ban lett 111 éves a Bhakti Kutir koncepciója, a Szeretet Házikójának elképzelése…

Mindenki tudja, hogy hogyan álltunk elő a Bhakti Kutir névvel Indiában, de valahogy úgy alakult, hogy a mögöttes szándékot, az egészet felvillanyozó mély spirituális elképzelést csak most kapjátok meg elolvasásra, de ami késik, az nem múlik. Íme az eredeti Bhakti Kutir története:

1902-ben szinte rögtön az esős évszak után lett megalapítva a Bhakti Kutir, Puriban, India 4 legszentebb városának az egyikében.

De ehhez a történethez vissza kell menni egészen a mesterem mesteréhez és az Ő apukájához.

kédrenáth datta, bíró, helytartó és spirituális vezető…

Az apuka, Kédernáth Datta 1838. Szeptember 2-án született, Bengálban.  Édesapja korai halála végett már 14 éves korára családfenntartóvá vált, de emellett iskoláit sem hanyagolta. Újságoknál dolgozott és 20 éves korára már 2 angol nyelvű könyvet adtak ki a neve alatt.

Angolul is tanított és korrepetált, valamint nyilvános beszédtechnikát és szónoklatot tanított, többek között egy olyan brit fiatalembernek, aki később az Angol Parlament szóvivője lett.

Még ugyanebben az évben Puriban letette a tanári vizsgákat, és 2 évvel később már iskola igazgatóként vezette a midnapuri gimnáziumot. 23 éves korában állományba vette őt az India felett uralkodó angol kormány.

1868-ban helyhatósági bíróként/elöljáróként betöltötte a legmagasabb rangot, amit indiai ember betölthetett a brit államigazgatásban. Abban az időben 103 helyhatósági tartományra volt felosztva India, amelyeknek 99 brit és 4 indiai vezetője volt. Kédernáth Datta 26 éven át töltötte be ezt a rangot.

De Kédernáth Datta „nem csak” a materiális életben volt sikeres, hanem kora egyik legnagyobb spirituális tekintélye is volt egyben. Kortárs spiritualisták nevezték Őt el Bhaktivinoda Thákurának, ami azt jelenit, hogy “a mester, aki a Bhakti, azaz a szeretet gyakorlásában találta meg a legfelsőbb boldogságot.” Ez elég sokat elárul Bhaktivinoda Thákura személyiségéről.

Olyannyira elismerték tudását, hogy pl. 1896-ban maga a Tripura állam királya, Maharadzsa Radha Kishore Manikya hívta meg országába, hogy spirituális diskurzusokat tartson, a palotájában. Abban az időben már Kédernáth Datta egyik fia volt a király személyes asztrológusa, és a király gyermekeinek szanszkrit, matematika és bengáli nyelv tanára. Kédernáth Dattán kivül, Ő volt még a Bhakti Kutir megalapításának a másik kulcsfigurája.

Kédernáth Datta 4. fia, Bimala Prasad Datta 1874. Február 6-án született Puriban. Születésekor egy idős asztrológus azt mondta: „még sohasem láttam ilyen képletet, amiben a nagy személyiségek mind a 32 jellemzője látható lett volna”.

sziddhanta szaraszvati…

Bimala Prasad 7 éves korára a Bhagavad Gitá mind a 700 versét fejből tudta és el is tudta magyarázni a jelentésüket. 11 évesen már besegített Édesapja heti lapjának a szerkesztésébe, és a nyomtatás előtti korrektúra olvasásban is. Ebben az évben kitalált egy Bicanto nevű gyorsírás rendszert, hogy megkönnyítse a munka rá eső részét. Ugyanebben az évben kezdték el Édesapjával azt a szokásukat is, hogy minden évben legalább egyszer elmennek egy zarándokútra.

13 évesen két mantrát kapott Édesapjától, amit halála napjáig vibrált, Édesapja instrukcióihoz hűen. Ekkor kapott egy pici kis szobrot is Édesapjától, és így ettől a naptól kezdve mindig volt egy pici kis oltára, ami előtt végezhette a lelkigyakorlatait.

16 évesen írta meg első könyvét, ami a Védikus Asztrológiáról szólt. 18 évesen kezdte egyetemi tanulmányait, aminek fókuszában a csillagászat és a szanszkrit nyelv volt, de tanult retorikát, asztrológiát és sok más részét is a Védáknak. Egyetemi évei alatt mesterei a „Sziddhanta Szaraszvati” titulussal ruházták fel, ami nagyjából az jelenti, hogy „a tökéletes tudás minden végkövetkeztetésének mestere”.

21 évesen Tripura Maharadzsája felkérte, hogy kutasa fel és írja meg a királyi család történetét, mert ugyan feljegyzések rendelkezésre álltak, de az ősi szokások szerint évszámok helyett „csak” bolygóállások voltak hozzárendelve a család fontos történelmi eseményi mellé. Mivel Sziddhanta Szaraszvati mind a szanszkrit, mind az asztrológia hihetetlen szaktekintélye volt, Őrá esett a király választása. A király ugyan a következő évben meghalt, de Sziddhanta Szaraszvati a következő király felkérését is elfogadva összesen 10 éven át tanított és adott tanácsot a királyi családnak Tripurában.

Eközben, Kalkuttában 23 évesen elkezdte saját „kis” akadémiáját a Sziddhanta Chatuspatit, mindezt Édesapja lakhelyén. Bhaktivinoda Thákur akkori otthona egy hatalmas épület volt, a Bhakti Bhavan, ami a „szeretet háza” nevet viselte. A kalkuttai gondolkodók kedvelt találkozó helyévé vált ez a hely, ahol Sziddhanta Szaraszvati csillagászatról, szanszkrit nyelvről és nyelvtanról, valamint spirituális témakörökről is tartott előadásokat.

Két magazint is kiadott ebben az időben a Jyotirvid-et és a Brihaszpati-t, ami az asztrológiáról és a csillagászatról szólt. Magyarázatokat írt a világ legrégebbi csillagászattal kapcsolódó könyvéhez a Szúrja Sziddhantához, és elkezdett kiadni egy „Bhakti Pandzsika” névre hallgató éves kalendáriumot. (A mi kis közösségünk Bhakti Kutir Kalendárium nevű kiadványa, is a Bhakti Pandzsikából merített ihletet.)

Ugyanebben az évben, 1897-ben elkezdte betartani az esős évszakban 4 hónapon át tartó spirituális fogadalmakat, de a legextrémebb szintekig. Napi egy étkezés úgy elköltve, hogy hátul összefogott kezekkel, csak előrehajolva és szájjal elfogyasztva a tányéron lévő ételt. A hasi terület összepréselődése miatt ez a módszer igen kevés élelmet enged csak be a szervezetbe. 4 hónapig nincs semmi testgondozás az abszolút szükségleteken túl. Fürdés, fog és fülmosáson túl szinte semmi más nincs. 4 hónapig semmi haj és körömvágás, krémek vagy olajok használata, stb.

1900 márciusában Édesapjával ellátogattak Puriba és Sziddhanta Szaraszvatinak nagyon a szívébe férkőzött a hely. Még ebben az évben ki is adott egy könyvet azokról a zarándokhelyekről, amit Édesapjával közösen látogattak meg. Ugyanebben az évben, még a tavasz folyamán avatást kapott mesterétől Srila Gaurakishora dásza Babadzsitól.

1902-ben szülőhelyén, Puriban telepedett le az esős évszak 4 hónapjára, és az ezzel járó lelkigyakorlatok elvégzésére. Mint már avatott tanítvány beköltözött a Gandharvika Giridhári Templomba, ami egy muzulmán származású szent Srila Haridász Thákur sírhelye közelében volt.

A 4 hónap végére már kialakult egy komolyabb követőtábora Sziddhanta Szaraszvatinak mivel a 4 hónap folyamán végig nyilvános előadásokat is tartott. Az egyik hozzá járó hallgatója az apró kasimbazári királyság fejedelme volt. A 4 hónapos szakasz végére Sziddhanta Szaraszvati Édesapja ellátogatott Puriba és, hogy segítse fiát, valamint a spirituális törekvéseit, együtt megalapították a Bhakti Kutirt, az „Önzetlen Szeretet Házikóját”.

A következő 2 évben Sziddhanta Szaraszvati főként Puriban, a Bhakti Kutirban élt, és ez alatt az idő alatt adta ki a 4 kötetes Vaisnava-Mandzsusa-Szamahriti nevű enciklopédiát, a Vaisnava azaz Visnu követő szentek életéről, a különféle Vaisnava ágazatokról és azok szent helyeiről.

1904-től 1908-ig Sziddhanta Szaraszvati Édesapja, Srila Bhaktivinod Thákura lakott a Bhakti Kutirban és lelki gyakorlatokat végzett, valamint spirituális könyveket írt. Bengáliul, Szankszkritűl, Perzsául, Urduul, Angolul, Odisziül és Hindiül is írt és fordított.

1908 és 10 között még utazgatott Puri és Kalkutta között, de utolsó 4 évére teljesen elvonult a külvilágtól, szinte még a Bhakti Kutirból sem tette ki a lábát. 1914. Június 23-án eltávozott ebből a világból.

Sajnos a Bhakti Kutir eredeti épülete 1990-es évek elején el lett bontva, de a mai napig megtekinthető a helyszín és a kis emlék tábla, ahol elindult ez a tradíció.

Ma a Kutirban ezt az irányvonalat próbáljuk követni, ilyen hozzáállással és ilyen mentalitással. A Bhakti Kutir megalapítói ketten voltak, az egyikük helytartó volt, míg a másikuk királyok által is elismert szakembere az asztrológiának. Ugyanakkor spiritualisták voltak, akik az életüket szentelték annak, hogy másoknak segítsenek, akár szóval, akár könyvekkel, akár példamutatással.

Mi ezt szeretnénk tovább vinni, és ezzel a mentalitással munkálkodni a Kutirban, amit egy olyan közösségi találkozó helyként álmodtunk meg, ahol nem a “spirituális” fanatikusság és hangosság kompenzálja a hozzá nemértést, hanem ahol erős tudás és szakértelem párosul a jó szándékú segítőkészséghez. És persze mindezt úgy, ahogyan a név kötelez az önzetlen szeretet házikójában, kedves baráti, családias hangulatban.

Sőt ezennel meghirdetjük új mottónkat is: “Bhakti Kutir, ahová mindenki hazajár!”

Mi ezért fektetünk hangsúlyt arra, hogy a jógaoktatóink orvosok, gyógytornászok és Indiában tanultakból áll, hogy a nálunk kezelők, tanácsadók és, reflexológusok, több rendszerben is járatos emberek. És lassan, lassan el is indult ez a folyamat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén csatlakozott hozzánk egy olyan szakember is, aki saját területén ötszörös világbajnok és arra is, hogy idén lesz olyan külföldi oktató is a Kutirban, aki hihetetlen szakértelemmel bír a jóga terén.

Valamint rendszeresen visszatérünk az alapokhoz, hogy nehogy túlnőjük magunkat, és azért is, hogy a mennyiség még véletlenül se menjen rá a minőségre, mert elvégre a Bhakti Kutir egy kicsi kis házikó, az Önzetlen Szeretet Házikója.

Om Tat Sat

Baktai Ádám

Goredas

Ádám névjegye

1976-ban születtem és 2 éves korom óta vagyok teljesen belemerülve a varázslatos keleti kultúrába. 15 éves koromban volt szerencsém kiköltözni Indiába egy tradicionális kolostor iskolába, ahol 10 éven keresztül nemcsak tanulhattam a keleti tudományokat, hanem benne is élhettem ezeknek az ősi tudományok kultúrkörében. Sőt, együtt élhettünk azokkal a mesterekkel, akiktől tanultunk. Az elmúlt majd 30 évben, 4 kontinenst jártam be, mint tanár és segítő, és ezt az első kézből szerzett tudást próbálom átadni azoknak, akik eljönnek hozzám tanácsadásra vagy képzésekre. Om Tat Sat Baktai Ádám
A bejegyzés kategóriája: Bhakti Kutir
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

5 Responses to 2013-ban lett 111 éves a Bhakti Kutir koncepciója, a Szeretet Házikójának elképzelése…

  1. Visszajelzés: Eltávozott az én drága Dél-afrikai Mesterem, áldást kérnék a tündér lelkére… | Bhakti Kutir

  2. Visszajelzés: Miért Bhakti Kutir a Bhakti Kutir? | Bhakti Kutir

  3. Visszajelzés: Nincs abszolút rossz, mindenben van valami jó! Spirituális inspiráció a Bhakti Kutir egyik alapítójával kapcsolatosan… | Bhakti Kutir

  4. Visszajelzés: Bhaktivinoda Thakura élete röviden, a Bhakti Kutir egyik alapítójára emlékezünk… | Bhakti Kutir

  5. Visszajelzés: Elment egy szent, és a mi világunk kevesebb lett és sötétebb… | Bhakti Kutir

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük